POSAO DISPEČERA ZA KAMIONE U AMERICI 2024

Posao dispečera za kamione u Americi, i dalje privlači veliku pažnju na našim prostorima. Iako je sve veći broj kompanija u predhodnoj godini zapošljavala isključivo dispečere sa iskustvom (i to onim debelim), zainteresovanost ljudi za ovu branšu nije manjkala. Ukoliko ste ispratili poslednje objave, mogli ste da primetite da su mišljenja podeljena, kao i da postoji mnogo negodovanja na trenutno stanje po pitanju ove branše. U nastavku teksta, bavićemo se TRENUTNIM stanjem na tržištu rada kao i onim šta vas sve čeka ukoliko se odlučite za ovu poziciju.

POSAO DISPEČERA BEZ ISKUSTVA 2024

Iako većina transportnih kompanija zapošljava isključivo iskusne dispečere, naravno da postoje i kompanije koje će otvoriti svoja vrata i onima koji iskustvo nemaju. To su uglavnom kompanije koje su u ovom momentu stabilne i imaju dovoljno prostora kako bi mogle da rade sa ljudima bez iskustva. Ono što je veoma bitno da napomenemo, jeste da pozicije za ljude bez iskustva nisu uvek otvorene, kao i da većina kompanija koja zapošljava kandidate bez iskustva, svoje poslovanje ima u većim gradovima u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac).

KOJE VEŠTINE BI TREBALO DA POSEDUJEŠ ZA POSAO DISPEČERA?

1. ENGLESKI JEZIK

Prvi i osnovni uslov, za apliciranje za posao jeste engleski jezik. Kompletan posao dispečera se radi za tržište Amerike, te je neophodno dobro poznavanje kako pisanog tako i verbalnog engleskog jezika. Većina poslodavaca, na razgovoru za posao, ne traži od kandidata sertifikate o položenom jeziku. Provera engleskog bude u usmenoj i pisanoj formi. 

2. RAD NA RAČUNARU

Rad na računaru je veoma bitan za posao dispečera. Poznavanje osnovnih kompjuterskih programa kao što su Word, Excell, Gmail, Google Drive itd, su od ključnog značaja, te bi svakako svi budući kandidati trebali da dobro barataju sa istima.

3. ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI

Pod organizacionim sposobnostima, još možemo da svrstamo i multitasking (sposobnost da se obavlja više zadataka odjednom) kao i spremnost rada u timu. Kako se posao dispečera bazira na organizaciji logistike, ono što se svakako od kandidata očekuje jeste dobra organizacija, kako bi se minimalizovale sve greške koje mogu da nastanu u samom poslu.

KAKO DA NAUČIŠ POSAO DISPEČERA?

1. KURS ZA DISPEČERA

Svakako jedna od opcija, ukoliko želite da naučite posao dispečera jeste da upišete kurs. Pohađanje kursa za dispečera, u mnogome će da vam olakša sam proces učenja, kao i kasniju mogućnost nalaženja posla. Jedna od prednosti koju imate, ukoliko se odlučite za obuku, jeste svakako rad sa mentorom. 

2. SAMOSTALNO UČENJE

Ukoliko niste pristalice kurseva, a želite da se bavite ovim poslom, svakako da možete i sami da krenete da učite ovu oblast. Ono što vam je za početak potrebno, jeste da znate odakle da krenete, te smo vam pripremili kratak vodič kako da samostalno naučite posao dispečera.

DA LI POSLE KURSA ZA DISPEČERA IMATE ISKUSTVO?

Na žalost mnogih, posle obuke za dispečera, vi nemate iskustvo. Ono što na kursu za dispečera možete da dobijete, jeste znanje, ali ne i iskustvo. Da biste za sebe mogli da kažete da imate iskustvo, potrebno je da se minimalno 6 meseci bavite ovim poslom. Isto tako, ono što je potrebno naglasiti, jeste da vam kurs za dispečera nije garancija za posao, kao i da će pronalazak samog posla, zavisiti od nekoliko faktora. 

FAKTORI KOJI UTIČU NA PRONALAZAK POSLA:

 1. GRAD-  Kao što smo već napomenuli, većina poslodavaca koja trenutno zapošljava ljude bez iskustva, svoja poslovanja imaju u većim gradovima u Srbiji, te su veće šanse za pronalazak posla baš u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, nego što je to slučaj sa manjim mestima.
 2. POSAO OD KUĆE- Iako je posao dispečera prvobitno bio rad od kuće, danas je to drugačije. Prve kompanije koje su počele sa otvaranjem svojih ogranaka kako u Srbiji, tako i u regionu, nisu bile na nivou na kom su danas. Mahom su to bile manje kompanije, koje su iz godine u godinu razvijale svoje biznise. Brz rast kompanija, doveo je do toga da poslodavci otvaraju kancelarije širom Srbije i da je jedan od uslova zaposlenja, upravo rad iz istih.
 3. PREPORUKE

POČETNA PLATA DISPEČERA BEZ ISKUSTVA 2024

Početna plata za ljude bez iskustva, je svakako tema broj jedan u proteklih nekoliko dana. Mišljenja su podeljena kada se o platama priča, naročito kada se priča o razlici u platama po gradovima. Hajde da vidimo, koji su to faktori koji utiču na početne plate i zbog čega poslodavci nemaju iste uslove za svaki grad. 

 1. KONKURENCIJA 

Što se tiče konkurencije nju možemo da posmatramo iz ugla poslodavca i iz ugla potencijalnog kandidata. U proteklih godinu- godinu i po dana, sve veći broj kandidata se interesuje za posao dispečera. Sa druge strane, veliki broj kompanija je zbog krize zatvorila svoje biznise, te na tržištu rada postoji i veliki broj iskusnih ljudi koji su ostali bez posla. U momentu kada se javi veća ponuda od potražnje (u ovom slučaju više kandidata od aktivnih pozicija) , prirodno je da cena rada opada. Drugi faktor je svakako grad. Veliki broj kompanija ima svoje poslovanje u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu, te imaju i konkurenciju od strane drugih kompanija koja u datom momentu zapošljavaju. Iz tog ugla, gde je poslovna konkurencija veća, firme će zaposlenima davati bolje uslove kako bi se izborile sa konkurencijom. U manjim sredinama, gde firme nemaju konkurenciju (naprimer Jagodina), a imaju potražnju za poslom dispečera, plate koje nude će biti na nekom prosečnom nivou.

2. ŽIVOTNI STANDARD 

Kada pričamo o životnom standardu, ne mislimo samo na potrošačku korpu. Ovde mislimo na sve troškove koje ljudi imaju za normalno funkcionisanje, tj život. Cene stanova nisu iste u svakom gradu, Beograd je skuplji od Novog Sada, Novi Sad je skuplji od Kragujevca… Cena prevoza nije ista i takođe se razlikuje od grada do grada. 

Ono što je bitno napomenuti, jeste da ovo “pravilo” ne važi samo za kamionsku branšu, nego da ove razlike postoje u skoro svim oblastima.

POČETNA PLATA DISPEČERA U BEOGRADU

Kada pričamo o početnim platama za ljude bez iskustva, Beograd je svakako broj 1 što se tiče samog zapošljavanja ljudi bez iskustva. Početne plate se kreću od 65.000 din do 80.000 din (ovo je prosek, postoje firme koje daju i više i manje od gore navedenog).

POČETNA PLATA DISPEČERA U NOVOM SADU

Što se tiče Novog Sada, početne plate se kreću od 50.000 din do 75.000 din. Naravno, sam iznos zavisi od firme do firme, i gore navedeni iznos je prosek. Kao što je slučaj i sa Beogradom, i u Novom Sadu postoje firme koje nude kao početne plate veće i manje iznose.

POČETNA PLATA DISPEČERA U NIŠU

Niš, kao jedan od vodećih gradova u Srbiji,pored Beograda i Novog Sada, što se tiče broja firmi koje se bave transportom u Americi. Prosečna početna plata za kandidate bez iskustva u Nišu se kreće od 50.000 din do 65.000 din. Takođe, početna plata varira od firme do firme.

 

PROSEČNA PLATA DISPEČERA SA ISKUSTVOM 2024

Što se tiče prosečnih plata dispečera sa iskustvom, one zavise od mnogo faktora:

 1. GODINE ISKUSTVA- svakako da je jedan od bitnijh faktora koji utiče na platu dispečera, koliko dugo je u ovom poslu. Ono što ste mogli da primetite, na većini oglasa za posao, jeste da firme mahom traže iskusne dispečere koji su minimum godinu – dve u ovoj industriji. Što je neko više u ovom poslu, veće su šanse da ispregovara bolje uslove i veću platu.
 2. BROJ KAMIONA- Plata iskusnim dispečerima, u velikoj meri zavisi od broja kamiona koju vodi u datom momentu. Nije isto plaćen dispečer koji vodi 5 kamiona i onaj koji vodi 8 plus kamiona.
 3. KONTAKTI- Ovde se prvenstveno misli na kontakte koje je iskusan dispečer ostvario sa brokerima. Ukoliko preko svojih kontakata može da doprinese razvoju firme i da ostvaruje bolje rezultate nego što bi to radio bez njih.
 4. FIRMA- Ne nude sve firme iste uslove za svoje zaposlene. Postoje stabilnije i manje stabilnije firme, te im od toga i zavisi koliko su spremni da plate ljude. Isto tako, pored fiksnih plata, veliki broj poslodavaca nudi dispečerima određeni procenat po učinku. 

Plate iskusnim dispečerima kreću do 100.000 din pa na više, a tačni iznosi zavise od gore navedenih faktora, koji utiču na formiranje samih plata. Ukoliko dispečer, pored fiksne plate dobija i procenat od učinka, njegova plata bude i nekoliko hiljada eura.

ZAŠTO SE RAZLIKUJU PLATE DISPEČERIMA SA ISKUSTVOM I ONIMA BEZ ISKUSTVA?

Još jedna od tema, gde su mišljenja podeljena i gde se dosta buke diglo. Ono što bi svi trebali da shvate, jeste da se priča o POČETNIM platama za ljude BEZ iskustva koji tek ulaze u ovu industriju. Dakle, prijalo to nama ili ne, poslodavci neće platiti nekoga ko nema iskustva isto kao i nekoga ko to iskustvo ima. Početna plata u većini kompanija se poveća nakon par meseci (u nekima nakon 3 u nekima kasnije), ali ono što je sigurno, u ovoj branši to ide mnogo brže nego što je inače. Hajde sada da prođemo, zašto su početne plate niže:

 1. OBUKA – U momentu kada se zaposlite u nekoj firmi kao dispečer, prva faza koju ćete morati da prođete je svakako obuka. Bilo da ste pohađali neki od kurseva za dispečera, svaka firma će vas dodatno obučiti za ono što je njima potrebno i prilagoditi vaše znanje njihovim potrebama. Nema svaka firma iste standarde, programe itd
 2. ODGOVORNOST- Kao neko ko nema iskustva, svakako da nemate odgovornost koju ćete imati u budućnosti. Kada pričamo o odgovornosti mislimo na odgovornost prema: floti, vozačima, brokerima, zakonske regulative…
 3. GREŠKE- Greške koje mogu da nastanu zbog ne znanja (tj ne iskustva), u ovoj branši su veoma skupe. Kako bi se one minimalizirale, svakako da će vas postepeno uvoditi u ovaj posao i da nećete od početka imati ista zaduženja kao što će te imati kroz nekoliko meseci.
 4. BROJ KAMIONA- Kada počnete da radite, postepeno će vam se dodeljivati kamioni (vozači), u nekim firmama, prvi kamion dispečeri dobiju tek nakon mesec dana, a svaki sledeći mu se dodaje postepeno kako bi se smanjio pritisak novim kandidatima.

RAD OD KUĆE 2024

Što se tiče rada od kuće, u ovom momentu veća šansa za pronalazak istog je za dispečere sa iskustvom. To ne znači da neko bez iskustva ne može da nađe firmu koja zapošljava remote, ili da se ovo neće promeniti u skorije vreme. Razlog zašto sve više kompanija, traži kandidate za rad iz kancelarije, jeste njihovo širenje u prethodnih par godina, gde su mnogi otvorili kancelarije širom Srbije i regiona. Kako je već godinu i po dana, kamionska industrija u krizi, jedan od načina za poboljšanje posla, mnogi poslodavci vide kroz rad iz kancelarije, kako bi poboljšali komunikaciju između kadrova i maksimizirali svačiji učinak. Ovo je naročito bitno, ukoliko se radi o obuci kandidata koji nemaju iskustvo, gde će moći da rade sa iskusnim kolegama i nauče što bolje posao dispečera.

Ono što se definitivno neće promeniti i ove godine, jeste da će potreba kako za dispečerima, tako i za ostalim kadrovima kao što su safety, accounting, recruiting neće smanjivati. Ukoliko do sada niste kreirali svoj profil, to možete uraditi ovde, i sa samo jednim klikom konkurišete za aktivne pozicije.

 

 • Podeli ovu objavu