KAKO DA POVEĆAŠ ŠANSU ZA POSLOM?

U današnjem konkurentnom današnjem konkurentnom poslovnom okruženju, povećanje šanse za zapošljavanje može biti izazovno, ali nije nemoguće. Sa pravim pristupom, veštinama i strategijama, svako može povećati svoje šanse za pronalazak željenog posla. U ovom blogu istražićemo nekoliko ključnih saveta i koraka koji vam mogu pomoći da se istaknete u procesu zapošljavanja i povećate svoje šanse za uspeh. Bez obzira da li ste nedavno diplomirali, tražite promenu karijere ili jednostavno želite unaprediti svoju trenutnu poziciju, ovi saveti će vam pružiti korisne smernice za postizanje vaših profesionalnih ciljeva.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

Obrazovanje i usavršavanje igraju ključnu ulogu u povećanju šanse za pronalaženje posla i napredovanje u karijeri. Stalno usavršavanje i obrazovanje u oblasti koja vas zanima može vam pomoći da steknete nove veštine i znanja koja su tražena na tržištu rada.

Kako obrazovanje i usavršavanje mogu doprineti povećanju šanse za posao:

 1. Poboljšanje veština: Kroz obrazovanje i usavršavanje možete unaprediti svoje veštine i znanja u određenoj oblasti, što može povećati vašu konkurentnost na tržištu rada.
 2. Sticanje novih veština: Učenje novih veština ili tehnologija može vam otvoriti vrata ka novim poslovnim mogućnostima i omogućiti vam da se prilagodite promenama u industriji.
 3. Povećanje samopouzdanja: Obrazovanje i usavršavanje mogu vam pomoći da izgradite samopouzdanje u svoje sposobnosti i veštine, što može biti ključno prilikom apliciranja za posao i intervjua.
 4. Mreženje: Kroz obrazovne programe možete upoznati nove ljude iz industrije i proširiti svoju profesionalnu mrežu, što može biti korisno pri traženju posla i pronalaženju poslovnih prilika.
 5. Demonstracija poslodavcima: Obrazovanje i usavršavanje mogu poslodavcima pokazati vašu posvećenost učenju i razvoju, što može biti presudno prilikom donošenja odluke o zapošljavanju.

NETWORKING

Networking može značajno povećati vaše šanse za pronalaženje posla tako što vam pruža pristup informacijama, resursima, kontaktima i prilikama koje bi inače bili teže dostupni. Važno je aktivno raditi na izgradnji i održavanju profesionalnih veza kako biste maksimalno iskoristili prednosti networkinga u traženju posla.

Kako networking može doprineti povećanju šanse za posao?

 1. Povezivanje sa profesionalcima: Kroz networking, možete uspostaviti kontakte sa drugim profesionalcima u vašoj industriji ili oblasti interesovanja. Ovi kontakti mogu vam pružiti informacije o otvorenim radnim mestima, preporuke za posao ili čak direktnu preporuku kod poslodavaca. Pridruži nam se na Viber grupi #DispeciPaReci
 2. Razmena informacija i resursa: Networking vam omogućava da razmenjujete informacije, ideje, resurse i savete sa drugim profesionalcima. Ovo može proširiti vaše znanje i perspektivu, što može biti korisno prilikom traženja posla.
 3. Stvaranje profesionalne reputacije: Kroz networking, možete izgraditi svoju profesionalnu reputaciju i brend. Pozitivni kontakti i preporuke od drugih profesionalaca mogu povećati vašu verodostojnost i privlačnost poslodavcima.
 4. Pristup skrivenim poslovima: Networking vam može omogućiti pristup poslovima koji nisu javno oglašeni. Mnoge kompanije preferiraju zapošljavanje preko preporuka ili internih veza, pa je networking ključan za pronalaženje ovakvih prilika.
 5. Razvoj veština za samopromociju: Kroz networking, možete razviti veštine za samopromociju i prezentaciju svojih veština i iskustva drugim profesionalcima. Ovo može biti od velike pomoći prilikom intervjua za posao ili pregovora o uslovima zapošljavanja.

PRILAGODLJIVOST 

Prilagodljivost može doprineti povećanju šanse za posao tako što pokazuje poslodavcima da ste sposobni da se prilagodite različitim situacijama, učite i razvijate svoje veštine, efikasno sarađujete sa drugima i preuzimate inicijativu u rešavanju problema. Ove karakteristike su često cenjene kod kandidata i mogu vam pomoći da se izdvojite kao poželjan kandidat za posao.

Kako prilagodljivost može doprineti povećanju šanse za posao?

 1. Prilagodljivost pokazuje sposobnost prilagođavanja promenama: Poslodavci traže kandidate koji su sposobni da se prilagode promenljivim uslovima i situacijama na radnom mestu. Pokazivanje prilagodljivosti može ukazati na vašu sposobnost da se uspešno nosite sa izazovima i promenama u okruženju.
 2. Prilagodljivost pokazuje otvorenost za učenje i razvoj: Kandidati koji su prilagodljivi obično su otvoreni za učenje novih veština, usvajanje novih znanja i razvoj svojih sposobnosti. Ova otvorenost može biti privlačna poslodavcima koji traže zaposlene koji su spremni da se kontinuirano usavršavaju.
 3. Prilagodljivost pokazuje sposobnost timskog rada: Prilagodljivi kandidati često su sposobni da efikasno sarađuju sa različitim ljudima i prilagode se različitim radnim stilovima. Ova sposobnost je važna u većini radnih okruženja gde je timski rad ključan za uspeh.
 4. Prilagodljivost pokazuje inicijativu i rešavanje problema: Kandidati koji su prilagodljivi često su sposobni da prepoznaju probleme, pronađu efikasna rešenja i preuzmu inicijativu u rešavanju izazova na radnom mestu. Ova sposobnost može biti od velike važnosti za poslodavce koji traže proaktivne zaposlene.

RAZVIJANJE VEŠTINA

Razvijanje veština može značajno poboljšati vaše šanse za pronalaženje posla. Poslodavci često traže kandidate sa određenim veštinama koje su relevantne za posao. Ulaganje vremena u učenje novih veština ili usavršavanje postojećih može vam pomoći da se istaknete među konkurentima. Takođe, veštine poput komunikacije, timskog rada, rešavanja problema i upravljanja vremenom mogu biti od presudnog značaja za uspeh u poslovnom okruženju. Stoga, rad na razvoju veština može značajno povećati vaše šanse za dobijanje posla.

PRIPREMA ZA INTERVJU

Priprema za intervju je ključna za povećanje šansi za dobijanje posla. Evo nekoliko načina na koje priprema može doprineti vašem uspehu:

 1. Istraživanje kompanije: Upoznavanje sa kompanijom, njenim vrednostima, proizvodima/uslugama i misijom može vam pomoći da pokažete svoje interesovanje i spremnost da se prilagodite njihovoj kulturi.
 2. Vežbanje odgovora na uobičajena pitanja: Priprema odgovora na tipična pitanja o vašim veštinama, iskustvu i motivaciji može vam pomoći da se osećate sigurnije tokom intervjua.
 3. Demonstriranje veština: Razmislite o konkretnim primerima iz vašeg iskustva koji pokazuju vaše veštine i sposobnosti. Pripremite se da ih jasno i ubedljivo prezentujete.
 4. Postavljanje pitanja: Pripremite nekoliko pitanja za intervjuača kako biste pokazali svoje interesovanje za poziciju i kompaniju.
 5. Vežbanje samopouzdanja: Rad na samopouzdanju i pozitivnom stavu može vam pomoći da se opustite i pokažete svoje najbolje kvalitete tokom intervjua.

KREIRANJE PROFESIONALNOG PROFILA 

Vaš CV je vaša prva prilika da ostavite dobar utisak na potencijalnog poslodavca i povećate svoje šanse za dobijanje posla. 

Kako dobar CV može doprineti povećanju šanse za posao?

 1. Profesionalan izgled: Čist i pregledan dizajn, jasna struktura i pravopisno ispravni tekstovi čine vaš CV lakšim za čitanje i ostavljaju profesionalan utisak.
 2. Relevatnost informacija: Vaš CV treba da sadrži informacije koje su relevantne za posao na koji se prijavljujete. Istaknite svoje veštine, obrazovanje i iskustvo koje su relevantne za poziciju.
 3. Konkretni rezultati: Umesto opštih tvrdnji, pokušajte da uključite konkretne rezultate i postignuća iz prethodnih poslova ili projekata. To će pokazati vašu efikasnost i sposobnost postizanja rezultata.
 4. Prilagođenost: Prilagodite svoj CV svakom konkursu tako što ćete istaći veštine i iskustvo koja su najrelevantnija za tu specifičnu poziciju.
 5. Reference: Ukoliko je moguće, uključite reference ili preporuke od prethodnih poslodavaca ili kolega kako biste dodatno potvrdili svoje kvalitete.

Ukoliko do sada niste kreirali profesionalni CV, to možete da učinitite OVDE. Naša platforma vam pomaže da za samo nekoliko minuta, napravite profesionalni CV koji možete da menjate u bilo kom momentu, a za posao vas deli samo jedan KLIK.

 

 

 

 • Podeli ovu objavu